FORKLİFT ÇAĞRI VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Pek çok üretim tesisinde Forkliftleri beklemek ve aramak zaman kaybına neden olmaktadır. Sorun, Forklifte ihtiyacı olan iş istasyonları ile Forklift arasında sağlıklı ve yönetilebilir bir iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Bu iletişim kopukluğu sevk edilecek ürünün ve iş bandının beklemesine sebep olmaktadır. 

ÇÖZÜM

Üretim depo sevkiyat alanları ile Forkliftler arasındaki iletişimi etkili bir şekilde çözecek kendine özgü kablosuz forklift çağrı sistemidir. Amaç Üretim, depo, sevkiyat alanlarında Forklift ihtiyaç anında çağrı istasyonlarında bulunan butonu basarak çağrı başlatır. Forklift aracına monte edilmiş çağrı panelinin DİSPLAY ekranında çağrı yapılan çağrı istasyon bölgesi belirlenir. Forklift operatör ise iş istasyonuna yönlenerek zaman ve enerji tasarrufu sağlanır. Forklift Operatörü meşgul olduğu durumlarda, çağrıyı diğer Forkliftlere yönlendirebilir. İş istasyon butonundan ustabaşı, vardiya amiri veya teknik servis mobil çağrı cihazlarına da çağrı yapılabilinmektedir.
Sistem Yazılımsal özelliği sayesinde, istatistik raporları üreterek performans hızlarını tutma özelliğine sahiptir.                           
Farklı Projeleriniz ve İş akışınız için firmamız her zaman çözüm üreterek sevkiyatınıza hız kazandıracaktır.